admin

admin

ผลงานชิ้นที่ 6

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ได้เข้าร่วมการทำเกียรติบัตร thaimooc หัวข้อย่อย ได้รับความรู้

ผลงานชิ้นที่ 5

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อย่อย ได้เข้ากิจกรรมที่สนุก

ผลงานชิ้นที่ 4

ในวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี หัวข้อย่อย ได้รับความสามัคคี

ผลงานชิ้นที่ 2

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ หัวข้อย่อย ได้ร่วมสนุกกับเพื่อน ๆ และได้รู้เรื่องการหารายได้

ผลงานชิ้นที่ 1

ในวันที่ 24 ดือน สิงหาคม พ.ศ.2023 ได้เข้าร่วมกิจกรรมก๋วยฉลากที่วัด หัวข้อย่อย ได้ทำบุญและรับบุญ